سفارش تبلیغ
صبا
 چند کلمه حرف حساب....... - منتظران دل خفته

چند کلمه.....

چهارشنبه 87 دی 4 ساعت 12:28 عصر

امام علی علیه السلام می فرمایند: شش نوع معرفت است که در هر که باشد راه بهشت به روی او باز و راه دوزخ بر او بسته است: 1-خدا را بشناسد و فرمانبر او باشد.2-شیطان را بشناسد (که دشمن است) و نافرمانیش کند.3-حق را بشناسد و پیروی کند.4-باطل را بشناسد و از او فاصله بگیرد.5-دنیا را بشناسد و ترکش کند.6-آخرت را بشناسد و جستجویش کند

            نمایش تصویر در وضیعت عادی

رها کنید دگر صحبت مداوا را فراق گر نکشد ، وصل می کشد ما را تمام عمر تو ما را نظاره کردی و ما، ندیده ایم هنوز آن جمال زیبا را شراره های دلم اشک شد ز دیده چکید ببین چگونه به آتش کشید، دریا را قسم به دوست که یک موی یار را ندهم اگر دهند به دستم ، تمام دنیا را به شوق انکه ز کوی تو ام نشان آرد به چشم خویش کشیدم غبار صحرا را جنون کشانده به جایی مرا که نشناسم طریق کعـبه و بتخانه و کلیسا را تمام عمر به خورشید و ماه ناز کنم اگر به خانه تاریک من نهی پا را نسیم
           نمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادی


نوشته شده توسط : سادات

نظرات دیگران [ نظر]


حفظ “زبان” از گناه

سه شنبه 87 دی 3 ساعت 1:20 عصر

ریشه و سرچشمه بسیاری از گناهان به زبان انسان مربوط می شود . از حضرت رسول اکرم (ص) نقل است که بهترین اعمال نزد خداوند متعال حفظ زبان از ارتکاب گناه است. با تامل در چهل گناه زبان ، بیش از همه توجه خودم و سپس نظر دیگران را به اهمیت و ضرورت مراقبت و حفظ “زبان” از گناه جلب می کنم.

?- خبری را ندانسته گفتن

?- عیبجویی از دیگران

?- مسخره کردن

?- تهمت زدن

?- فاش کردن اسرار مردم

?- رنجاندن مؤمن

?- سرزنش بیجا

?- دروغ گفتن

?- وعده دروغ دادن

??- قسم دروغ خوردن

??- شهادت ناحق دادن

??- تحریف مسائل دینی

??- حکم ناحق صادر کردن

??- لعنت کردن مردم

??- طعنه زدن

??- دل شکستن

??- امر به منکر

??- نهی از معروف

??- بد خلقی کردن

??- تصدیق کفر و شرک

??- غیبت کردن

??- شایعه پراکنی

??- به نام بد صدا زدن

??- تملق و چاپلوسی

??- با مکر و حیله سخن گفتن

??- مزاح زیاد انجام دادن

??- زخم زبان زدن

??- آبروریزی

??- کبر در گفتار

??- ادای صدای کسی را در آوردن

??- بدعت در دین

??- اظهار بخل و حسد

??- بد زبانی در معاشرت

??- خشونت در گفتار

??- فحش و ناسزا گفتن

??- سخن چینی کردن

??- نا امید کردن

??- شوخی با نامحرم

??- ریا در گفتار

??- فریاد زدن بیجا


نوشته شده توسط : سادات

نظرات دیگران [ نظر]


مولای من...

دوشنبه 87 دی 2 ساعت 7:31 صبح

مولای من از پشت این دیوارهای آجری این ساختمانهای بلند که طلوع و غروب خورشید را پنهان می کنند از کنار کوچه باغها از لای همه دفتر ها و کتابها از همه جــــــــــا عطر تو را می شنوم انگار تو آنجا گوشه ای ایستادی و مرا نگاه می کنی نسیم عطر تو را می پراکند ببین ، ببین چگونه دنیای من از عطر تو پراکنده است مهربان نازنین ، سلام ، سلام ، سلام 

                             نمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادی

عزیز دلم ، یا اباصالح با من که در گیر لحظه های سرد خاکیم ، حرف بزن با من که دست به گریبان دغدغه های زمینی ام ، حرف بزن دوست دارم صدای تو را بشنوم که از پس ابرهای تیره غصه با من گرم و مهربان حرف می زنی ! نمی دانی چقدر محتاج شنیدن صدای گرم توام صدای تو که آرامش است و بخشش

                            نمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادی


نوشته شده توسط : سادات

نظرات دیگران [ نظر]


باز سازی دنیا..

دوشنبه 87 آذر 25 ساعت 1:23 عصر

پدر روزنامه می خواند .اما پسر کوچکش مدام مزاحمش می شد.حوصله ی پدر سر رفت و صفحه ای از روزنامه را-که نقشه ی جهان را نمایش می داد- جدا و قطعه قطعه کرد و به پسرش داد.

-"بیا ! کاری برایت دارم . یک نقشه ی دنیا به تو می دهم .ببینم می توانی آن را دقیقا همان طور که هست بچینی ؟"

و دوباره سراغ روزنامه اش رفت.می دانست پسرش تمام روز گرفتار این کار است.اما یک ربع ساعت بعد پسرک با نقشه ی کامل برگشت.

پدر با تعجب پرسید:"مادرت به تو جغرافی یاد داده؟"

پسرجواب داد:"جغرافی دیگر چیست؟"

پدر پرسید:"پس چگونه توانستی این نقشه ی دنیا را بچینی؟"

پسر گفت:" اتفاقا پشت همین صفحه تصویری از یک آدم بود .وقتی توانستم آن آدم را دوباره بسازم دنیا را هم دوباره ساختم."

                 نمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادینمایش تصویر در وضیعت عادی


نوشته شده توسط : سادات

نظرات دیگران [ نظر]